Tag hånd om miljøet med grøn opvarmning

pillerMennesket har med 95 procent sikkerhed, været den dominerende årsag til den observerede opvarmning af jorden siden midten af det 20. århundrede. Dette ses i opvarmningen af atmosfæren og havet, reduktionen i sne- og isdække, stigningen af havniveauet og ændringer i nedbør og i nogle klima-ekstremer.

Mennesket udleder drivhusgasser konstant i vores hverdag. Vi udleder drivhusgasser når vi ser tv, tænder lyset, vasker tøj, kører bil, fælder træer eller forbruger dagligvarer der først skal produceres og siden transporteres hen til en butik osv. Grundet alle disse menneskelige aktiviteter er koncentrationen af CO2 på det højeste niveau i 420.000 år.

Hvad kan du selv gøre?

Der findes flere tiltag som du selv kan gøre for, at afhjælpe klimaproblemet. Hvilken opvarmningsløsning du benytter i din bolig, betyder meget for hvor meget CO2 du er med til, at lede ud i atmosfæren. At skifte til en form for vedvarende energi er derfor en rigtig god ide. der findes flere forskellige former for vedvarende energi, men den mest effektive er jordvarme.

Jordvarme kan reducere dit CO2 udslip med helt op til 50-75 % i forhold til almindelige opvarmingsformer. En jordvarmepumpe fungerer ved, at optage den energi som solen lagre i jorden, via jordvarmeslanger som graves ned i ens have. En jordvarmepumpe kræver dog, at man har et haveareal på ca. 200-400 m2 ved et almindeligt hus. Jordvarme er som sagt den mest effektive varmeløsning både af hensyn til miljøet, men også for din varmeregning. Det er dog også den type opvarmning, som er forbundet med den største investering.

Pillefyr

Har man ikke pladsen eller pengene til, at investere i en jordvarmepumpe, så kan et pillefyr være et glimrende alternativ.

Et pillefyr fyrer med træpiller i stedet for olie, gas eller brænde. Et pillefyr er både billigere i drift og mere miljøvenligt. Et pillefyr kan på langt sigt halvere ens varmeregning i forhold til hvis man havde olie- eller gasfyr.

Fordele ved at installere et pillefyr:

  • Man kan spare omkring 50 procent på varmeregningen med et træpillefyr.
  • Investeringen i et træpillefyr er i de fleste tilfælde den mindst mulige i forhold til din besparelse. Et træpillefyr er altså i mange tilfælde tjent hjem på 2 til 4 år, igennem dine besparelser.
  • Ved at investere i et træpillefyr har man købt en varmeløsning som er miljøneutral.
  • De nye moderne træpillefyr er fuldautomatiske, og nærmer sig dermed den komfort, som man har ved olie- og gasfyring.

Tag selv hånd om miljøet ved, at vælge grøn opvarmning.

 

You may also like...