Fordele og ulemper ved en varmepumpe

Der er væsentlige besparelser at indhente, når det gælder opvarmningskilder til din bolig. Blandt de forskellige opvarmningstyper inden for varmepumper spiller både pris, dækning og driftsomkostninger en væsentlig rolle.

Et tilvalg af en varmepumpe er både et økonomisk og miljømæssigt alternativ til de traditionelle opvarmningsformer som olie og gas, der samtidig udnytter den naturlige varmeenergi i jorden og luften omkring din bolig.

Hvorvidt en varmepumpe er en rentabel forretning i det lange løb, afhænger både af anlæggets størrelse, kvalitet og dit boligareal. Som eldrevet installation er varmepumpen dog stadig CO2 udledende, men trods alt mindre end olie og gas.  

Luft til luft-varmepumpen – den billige tilvalgsløsning

En varmepumpe af denne type vinder særlig frem, i kraft af dens lave driftomkostning og en årlig besparelse, der kan mærkes på pengepungen.

Du bør dog være opmærksom på, at pumpen bliver dimensioneret korrekt i forhold til dit samlede energiforbrug og størrelsen på din bolig. En varmepumpe af denne type kræver oftest flere anlæg, for at kunne varme samtlige rum op i hjemmet.  

En anden vigtig faktor er varmepumpens effekt, størrelse og dermed også støjniveauet for både de ind- og udvendige dele – også kaldet SCOP (seasonal coefficient of performance). Her medregnes udover støj også kapacitet og vandforbrug, der samtidig varierer alt efter det omkringliggende klima.  

Luft til vand-varmepumpe – det naturlige alternativ

Fordelen ved et anlæg af denne type, er dens evne til at varme en helt hus op ved ét anlæg. Sammenlignet med f.eks. solcelleanlæg er investeringen den samme, men på sigt en større besparelse, da varmepumper endnu ikke er underlagt afgifter.

Som brændstofkilde er varmepumpen udelukkende afhængig af strøm og dermed også en billigere og bedre investering end f.eks. olie, der vil tjene sig selv hjem på sigt. Modsat luft til luft-varmepumpen, giver denne type ikke bare rumvarme, men også varmt brugsvand og kan samtidig bruges som aircondition om sommeren.

Som i tilfældet med luft til luft, har luft til vand-varmepumpen et støjniveau, der i visse tilfælde kan være til gene, hvis den ikke placeres rigtigt. Det er til gengæld en effektiv løsning, og et billigere alternativ til jordvarmepumpen, der samtidig kræver mindre plads.

Jordvarmepumpen – det store udbytte

Ved at udnytte energien i jordens øverste lag, omsætter jordvarmepumpen varmt vand til både radiatorer, gulvvarme og brugsvand. En installation af denne type kræver dog en godkendelse fra kommunen, før projektet sættes i gang.    

På trods af at være den største udgift i varmepumper, er jordvarmepumpen som primær opvarmningskilde en god investering på sigt. Pumpen graves typisk ned i græsplænen, hvor det store udbytte skyldes jordens konstante energitilførsel.  

Generelt for udbyttet af en varmepumpe, er en god isolering, der er afgørende for pumpens virkningsgrad, såvel som boligens størrelse og den løbende vedligeholdelsen. Læs mere om, hvad en varmepumpe kan gøre for jeres boligsituation og find den bedste løsning på markedet.

You may also like...