Få bedre varme med licitation

licitation

Det er selvfølgelig primært staten og offentlige virksomheder, der gør brug af licitationer, men det sker også, at private virksomheder gør brug af dem. Det sker noget sjældnere, at privatpersoner gør brug af licitationer, selvom der efterhånden er dukket en tilsvarende udbudsrundeform frem, nemlig tilbudssites. Licitationer i deres rene form er dog stadig vigtige, og de er en god måde at få opgaver på for mange virksomheder og brancher. 

Licitationen – et blad om licitationer

En licitation er kort fortalt, når en kunde beder en række leverandører afgive et tilbud på en tjenesteydelse eller leverance. Dette tilbud skal afgives inden for en bestemt tidsfrist, og skal være så præcist og alt inkluderende som overhovedet muligt. Herefter giver leverandørerne deres bedste tilbud, i håb om at blive valgt til at udføre opgaven. Vinderen af licitationen er så den leverandør, der har afgivet det mest fordelagtige bud eller tilbyder den laveste pris. Hvis først en leverandør har afgivet et tilbud på en licitation til en kunde, er dette tilbud bindende, hvis det er den leverandør der vælges til opgaven.

Det er mest i byggebranchen, anlægsbranchen og social- og sundhedssektoren, at man gør brug af udlicitering i forbindelse med større opgaver. Det er ofte den offentlige sektor der er kunde, altså kommunen, staten eller en offentlig instans, men private virksomheder kan også gøre brug af licitationer, bare i noget mindre omfang.

Tre former for licitationer:

  • Offentlig licitation: den mest anvendte form, hvor alle leverandører får mulighed for at afgive deres bud.
  • Begrænset licitation: leverandører skal kunne leve op til de specifikke krav kunden stiller til licitationen.
  • EU-licitation: hvis licitationens værdi overstiger et bestemt beløb, skal licitationen udbydes til virksomheder i hele EU, for at skabe fri bevægelighed og fair konkurrence blandt alle de europæiske virksomheder. Dette gælder både for de offentlige og de begrænsede licitationer.

Licitationer er ikke bare tjenesteydelser

Det er ikke kun produktion og tjenesteydelser man får med licitationer, man får også omfattet personaleansvar, så kunden heller ikke skal tænke på dette aspekt af arbejdet. Man får altså en helt samlet pakke, hvor man som kunde næsten ikke skal tænke på noget, efter selve licitationen har foregået.

Man kan få mange forskellige tjenesteydelser med licitationer, for eksempel kan man få lagt nyt tag på større bygninger, man kan renovere alt el, vand og varme, og man kan udbyde, hvem der ønsker at bygge en vej på en bestemt strækning. Det er faktisk kun ens fantasi og pengepung der sætter grænser for, hvad man kan opnå med en licitation.

 

 

 

 

You may also like...