Et grønt hjem er det første slag imod global opvarmning

varmepumpe

Konsekvenserne af global opvarmning kommer fra miljømæssige og sociale ændringer, som er direkte eller indirekte forårsaget af menneskers udledning af drivhusgasser. Det er bevist, at på langt sigt, så vil øget global opvarmning have alvorlige konsekvenser for Moder Jord og hendes befolkning – Kampen for grøn energi starter hos individet.

Global opvarmning er menneskeskabt

Der findes i dag en masse videnskabelige data, som tyder på, at mennesker er den primære årsag til de globale klimaændringer. Konsekvenserne af global opvarmning er allerede blevet observeret mange steder, hvilket inkluderer ændring i landbrugsproduktivitet, gletsjere der smelter, og ændringer i hvornår vejrforhold skifter imellem sæsonerne.

En liste over de forskellige nationers totale udledning af drivhusgasser, udarbejdet af tal fra World Resources Institut i 2010 viser, at Danmarks samlede udledning af disse gasser ligger på 59 tons (MtCO2e), hvilket svarer til 0,1 procent af verdens samlede udledning, som ligger på 42.669,72 tons. Listen inkluderer blandt andet gasser som kuldioxid, metan, nitrogenoxid og kulbrinte.  Nedeunder kan man se lande i nordens udledning af drivhusgasser:

Udledning af drivhusgasser

Fremtidige konsekvenser af klimaændringer vil variere mellem nye klimapolitikker og social udvikling. De to politikker, som hovedsageligt skal tage hånd om klimaændringerne, går ud på at reducere menneskers udledning af drivhusgasser og at lære at tilpasse sig konsekvenserne af global opvarmning.

Verdens energisystem skal ændres

De fremtidige konsekvenser af klimaændringer kan ikke løses uden, at hele verdenssamfundet bidrager til at nå en fælles løsning, som skal hjælpe til at nedsætte udledningen af disse drivhusgasser. Kul, olie og naturgasser, der forsyner størstedelen af elektricitetsproduktionen, står for mere end en tredjedel af den globale udledning af CO2 og andre gasser.

Hvis den nuværende verdens energisystem ikke undergår en gevaldig forvandling, så vil konsekvenserne af klimaændringerne kun blive endnu mere ødelæggende for menneskene og naturen.

Heldigvis, så har muligheden for at skifte det globale energisystem over til en mere bæredygtig retning, aldrig været større. Flere verdensborgere kræver renere og mere pålidelig energi, hvilket har fået flere regeringer og industrier til at søge efter energivenlige muligheder.

Et grønt hjem er det første slag

Der er mange tiltag, som man selv kan påtage sig for at nedsætte ens egen udledning af drivhusgasser. En udskiftning af varmesystemet i hjemmet er en af de bedste måder, at få et grønnere hjem på. Udnyttelsen af den solenergi, der lagres som jordvarme er den mest effektive, grønne og bæredygtige metode for opvarmning og vandvarmeproduktion.

Bæredygtige energiløsninger er fremtiden. De gamle måder at få energi på er ikke længere en vedvarende løsning. Før eller siden, så vil der ikke være flere fossile brændstoffer at forsyne kraftværkerne med. Endvidere så vil priserne på el og varme fortsat stige, og påvirke klimaet negativt. Brugen af grøn energi, til at opvarme hjemmet, er ikke bare en miljøvenlig og bæredigtig løsning, men den vil også spare én for dyre varmeregninger i fremtiden.

I dag er det bedste tidspunkt til at modernisere sit hjem og få udskiftet det gamle varmesystem med et nyt smart, miljøvenligt og bæredigtigt et. Med et grønt varmepumpesystem, så kan man udnytte alle fordelene ved vedvarende energi. Med sådan et system kan man bruge den rene og miljøvenlige energi, som naturen stiller gratis til rådighed, og på den måde give det første slag til negative klimaændringer og dermed bidrage til at sænke den globale udledning af drivhusgasser.

Gå ind på Vaillant.dk for at læse mere om varmepumper 

You may also like...